Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Microsoft
Saferinternet.pl
Unia Europejska

Projekt "W Sieci" to wsplne przedsiwzicie edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft adresowane do uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego gwnym elementem jest talk show prowadzony przez Ew Farn, w ktrym wraz z zaproszonymi gomi porusza kwestie uwodzenia w sieci oraz cyberprzemocy. Reportae i wywiady wykorzystane w programie prezentuj rwnie pozytywne, efektywne zastosowania sieci. W ramach projektu opracowane zostay scenariusze zaj lekcyjnych powiconych bezpiecznemu i efektywnemu korzystaniu z mediw elektronicznych.

Projekt "W Sieci" zosta objty patronatem Komendy Gwnej Policji i jest elementem programu "Safer Internet" w Polsce.

Patronat: