Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Microsoft
Saferinternet.pl
Unia Europejska

Zapraszamy nauczycieli szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do realizacji zaj edukacyjnych zwizanych z bezpieczestwem w sieci.

W ramach projektu "W Sieci" opracowana zostaa propozycja zaj edukacyjnych dla uczniw klas II-III szk gimnazjalnych oraz klas I-II szk ponadgimnazjalnych.

Zajcia "W Sieci" przewidziane s na jedn lub dwie godziny lekcyjne i polegaj na pracy grupowej i indywidualnej uczniw przeplatanej projekcj materiaw wideo przygotowanych w ramach projektu. Materiay potrzebne do realizacji zaj: scenariusz oraz prezentacj multimedialn nauczyciele mog pobra na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl (sekcja "materiay edukacyjne").

Fundacja Dzieci Niczyje, Microsoft, oraz twrcy materiaw "W sieci" opublikowanych w serwisie dooyli wszelkich stara, aby stworzy materiay przydatne do realizacji zaj powiconych bezpieczestwu dzieci w Internecie. Skorzystanie z tych materiaw podczas prowadzenia zaj, jak rwnie sposb ich wykorzystania zaley wycznie do uznania pedagogw, nauczycieli i innych osb prowadzcych zajcia. Fundacja Dzieci Niczyje, Microsoft, Ambasador oraz twrcy materiaw nie ponosz adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody powstae w wyniku wykorzystania materiaw opublikowanych w serwisie.

Patronat: